A Yahoo további információkat közölt az Alibaba Csoportban még meglévő tulajdonrésze tervezett elkülönítéséről

A Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO) ma bejelentette, hogy igazgatótanácsa a részvényesei számára hosszú távon is értéket jelentő befektetés biztosítását célzó lépések gondos és alapos áttekintése után egyöntetűen úgy döntött, hogy felfüggeszti a cég Alibaba Group Holding Limitedben (NYSE: BABA) birtokolt fennmaradó tulajdonrészének ún. „spin-off” ügylet (azaz a tulajdonrész külön vállalatba való elkülönítése és a vállalat részvényeinek Yahoo részvényeseknek való átadása) révén megvalósítandó különválasztását célzó, 2015 januárjában bejelentett, eddig még nem megvalósított terv véglegesítésére irányuló munkát. Az igazgatóság a továbbiakban az Alibaba részvénypakett elkülönítését lehetővé tévő egyéb lehetséges ügylettípusokat kíván értékelni, a korábban bejelentett spin-off ügylet helyett elsősorban annak ellentétére összpontosítva.

Az ún. „fordított spin-off” tranzakció során a Yahoo Alibaba tulajdonrészén kívüli egyközei és forrásai kerülnének át egy újonnan létrehozandó társaságba, amelynek részvényeit szétosztanák a Yahoo részvényesei közt az általuk birtokolt részvényekkel arányosan, és így két különálló tőzsdén jegyzett vállalat jönne létre.

„Úgy hisszük, a korábban bejelentett ügylet adómentes lenne a Yahoo és részvényesei számára” – mondta el Maynard Webb, a Yahoo igazgatóságának elnöke. „Tekintve azonban az eredeti terv bejelentése óta bekövetkezett fejleményeket, alapos megfontolást követően úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük az Aabaco spin-off ügylet kidolgozására irányuló munkát. A döntésünket befolyásoló tényezők közt megemlíteném, hogy aggódtunk, vajon az esetleges adófizetési kötelezettség kockázatának negatív piaci megítélése nem befolyásolja-e majd hátrányosan az Aabaco részvények értékét az adófizetési kérdés lezárásáig. A Yahoo sajátos körülményeinek minden részletét jól ismerő igazgatóság továbbra is elkötelezett az iránt, hogy elérje az Alibaba üzletrész Yahoo egyéb tevékenységeitől való különválasztása révén megvalósítható fontos üzleti célokat, és biztosítsa részvényeseinek a különválasztás kínálta előnyöket. Ennek érdekében a továbbiakban erőfeszítéseinket az eredeti ügylet ellentétét jelentő tranzakció kidolgozására fogjuk összpontosítani.”

„Amellett, hogy folyamatosan törekszünk befektetőink befektetése értékének növelésére és a bizonytalansági tényezők hatásának mérséklésére, az Alibaba üzletrész végleges elkülönítését továbbra is üzleti tevékenységünk átalakítása fontos elemének tekintjük” – fejtette ki Marissa Mayer, a Yahoo vezérigazgatója. „2016-ban fokozzuk erőfeszítéseinket, és elsőbbséget biztosítunk a nyereségességet és hosszú távú növekedést biztosító befektetéseknek. Az Alibaba üzletrész ún. „fordított spin-off” ügylet révén való elkülönítését követően tisztább kép alkotható majd a Yahoo üzleti tevékenységének értékéről.”

A „fordított spin-off” ügylet végrehajtásához egyéb feltételek teljesítésén felül várhatóan harmadik felek beleegyezését is meg kell szerezni, valamint el kell készíteni az auditált pénzügyi kimutatásokat, meg kell szerezni a részvényesek jóváhagyását, be kell adni az előírt dokumentumokat a Securities and Exchange Commissionhöz (az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete) (SEC), amelynek jóváhagyását szintén meg kell szerezni, valamint teljesíteni kell az 1940. évi Investment Company Act (az Amerikai Egyesült Államok befektetési társaságokra vonatkozó törvénye) vonatkozó előírásait. Bár a társaság mindent megtesz, hogy a lehető leghamarabb végrehajtsa az ügyletet, tudatában van annak, hogy az ilyen összetett és bonyolult tranzakciók végrehajtása egy évig vagy ennél akár hosszabb ideig is tarthat.