lovarda pályázat

Fedeles lovarda pályázat

A pályázat fókusza, hogy vidéken már működő vagy lovardák létesítését támogassa mikrovállalkozások, vidéki térségekben élő magánszemélyek, őstermelők beruházásait. További célja a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése az ilyen létesítményekben. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege max. 100 000 000 Ft, mértéke a települési besorolástól függően 50-70%. További részletek a pályázatról…

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.

b) Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.

c) Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).

d) A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

f) Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása

g) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

h) Ingatlan vásárlása

További Mezőgadasági Pályázatok – Agrár támogatások